Visuomeninė veikla

VšĮ Bistrampolio dvaras jau penktus metus įgyvendina  projektą “Lietuvių tremtinių  kapų Rusijoje - Baikalo regione tvarkymas”  kartu su Rusijos lietuvių bendruomenėmis. Užsimezgęs gražus bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas leidžia atlikti visus numatytus darbus.

Pagrindiniai projekto organizavimo tikslai – sutvarkyti ir įamžinti lietuvių tremtinių kapus Rusijoje – Buriatijos ir Irkutsko kraštuose. Susitelkti bendram ir vieningam tikslui – atrasti, išsaugoti, įamžinti ir skleisti žinią apie sutvarkytas Lietuvos tremtinių palaidojimo vietas. Projekto partneriai – Irkutsko srities lietuvių kultūros centras „Švyturys“ ir Buriatijos lietuvių kultūros bendrija. 

Projekto įgyvendinimo eigoje, kartu su Projekto partneriais (lietuvių bendruomenėmis Rusijoje), buvo sutvarkytos iš anksto suplanuotos ir numatytos tvarkyti kapavietės, pastatyti paminklai, kryžiai. Buriatijos krašte sutvarkytos šios kapavietės: Verchnije Talci, Chorinsko rajonas; Onochojus, Zaigrajevo rajonas; Chandagajus, Chorinsko rajonas; Zona, Zaigrajevo rajonas.                                                                             Irkutsko krašte – Tajturka, Usolsko rajonas; Zarbė, Tangujaus rajonas; Kasjanovka, Čeremchovo rajonas, prie Bratsko bažnyčios pastatytas lietuvybės simbolis - susimąsčiusio Jėzaus skulptūra Rūpintojėlis, visiems Bratsko tremtiniams atminti. Skulptūrą sukūrė žymus Lietuvos skulptorius Adolfas Teresius. Po skulptūros pastatymo Bratsko katalikų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, pašventintas paminklas. Kitas skulptoriaus kurtas Rūpintojėlis bus pastatytas Irkutsko centro parke, kur buvo pirmosios tremtinių kapinės.

Vyko susitikimai su bendruomenių pirmininkais ir nariais, projektas taip pat buvo pristatytas XVI Bistrampolio festivalio metu, kuomet scenoje buvo atlikta roko opera „Priesaika“. Kartu su patriotinio roko grupe bei operos solistais pagerbėme ne tik partizanus, bet ir tremtinius, kartu prisiminėme, kokia buvo mūsų visų laisvės kaina.

Irkutsko srities lietuvių kultūros centro „Švyturys“, Bratsko filialas, minėdamas savo veiklos 10-metį, taip pat palietė skaudžią tremties temą, dalijosi prisiminimais bei ateities planais. 

 

BISTRAMPOLIO DIENA

2018 m. rugpjūčio 4 d. Bistrampolio dvare pirmąsyk buvo minimas vienas didžiausių 1863 metų sukilimo mūšių prieš Rusijos imperijos okupaciją. Kautynės tais metais vyko būtent prie šio dvaro. Mūšiui vadovavo kunigas Antanas Mackevičius ir pats Bistrampolio dvaro valdytojas Vladislavas Bistramas. Šį įvykį paminėti ruoštasi jau seniai ir kruopščiai – Bistrampolio dienai buvo paruošta gausi renginių programa, buvo atkurta sukilėlių stovyklavietė, dalyvavo svečiai iš Lenkijos.

1863 m. liepos 31 d. kautynės – itin reikšmingas šalies ir mūsų dvaro istorijos įvykis. Jį minėjome drauge su lenkais, nes tai buvo bendras lietuvių ir lenkų sukilimas. Dvaro lankytojai išties pasijuto tarsi grįžę laiku – pajuto vykusių kautynių dvasią.

Bistrampolio dieną dvaro lankytojai išvydo įspūdingą istorinę sukilėlių stovyklos rekonstrukciją – projekte dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Karaliaus Mindaugo husarų batalionas, „Kauno pavieto laisvieji šauliai“. Taip pat vyko Lietuvių skalikų augintojų sąjungos eisena su skalikais ir jų paroda, buvo atidengta atminimo lenta, skirta Bistrampolio mūšiui paminėti bei jo vadams A. Mackevičiui ir V. Bistramui atminti, lankytojai galėjo apžiūrėti lenkų tapytojo Artur Grottger darbų parodą „1863 metų sukilimo ženklai“ kūrybos cikluose „Lituania“ ir „Polonia“ – paveikslų originalai saugomi Krokuvos nacionaliniame muziejuje.

Bistrampolio dvaro statytojo proproanūkis, lenkų režisierius Tadeuš Bistram čia pradėjo kurti dokumentinį filmą apie kunigą Antaną Mackevičių. Būtent šią dieną prasidėjo filmavimo darbai.

Bistrampolio dvaro dieną svečiai galėjo grožėtis ir raitelių pasirodymu – čia vyko žirgų konkūro varžybos Bistrampolio taurei laimėti. Raiteliai su žirgais rungėsi trijose konkūrų rungtyse:  įveikė 60 cm, 80-90 cm, 100 – 110 cm aukščio kliūtis. Pirmoji buvo skirta Antašavos klebono taurei laimėti, antroji – Barono Bistramo taurei laimėti ir trečioji – Panevėžio rajono mero taurei laimėti.

Bistrampolio dieną vainikavo grupės „Žalvarinis“ koncertas „Einam tolyn“.

 

Pažinimo ir kelionių projektas: Aplankykime Baltijos pilis ir dvarus

Trijų šalių pilių ir dvarų asociacijos susivienijo organizuodamos tarptautinį projektą, padėsiantį vizualizuoti šių šalių dvarų tinklo tankumą, pabrėžti dvarų, kaip kultūrinės, ekonominės ir regioninės raidos variklių, svarbą praeityje ir dabar. Lankytojai laukiami nuo gegužės 24 d. iki rugsėjo 16 d. Projekte dalyvauja daugiau nei 130 Lietuvos, Latvijos ir Estijos dvarų ir pilių. 
Apsilankę ar sudalyvavę dvaro ar pilies rengiamame renginyje, teiraukitės simbolinio rakto-lipduko savo keliautojo kortelei, kad galėtumėte dalyvauti loterijoje prizams laimėti. Keliautojo kortelę rasite:
http://www.visitbalticmanors.com/lt/ arba visuose projekte dalyvaujančiuose dvaruose (pilyse).
Užsukite į Bistrampolio dvarą ir gaukite simbolinio rakto lipduką!

 

Knygnešių patriarcho Jurgio Bielinio 100-ųjų mirties metinių minėjimas Bistrampolio dvare

Pasitinkant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018 m. sausio 20 d. Bistrampolio dvare buvo minimos Knygnešių patriarcho Jurgio Bielinio 100-ųjų mirties metinės.

Jurgis Bielinis mirė 1918 m., išsiruošęs į Vilnių teirautis apie Lietuvos Nepriklausomybę. Kryžius, prie kurio širdies smūgio ištiktas mirė knygnešių patriarchas, eksponuojamas Bistrampolio dvaro Koplyčioje.

Šią dieną, visi susirinkusieji, galėjo aplankyti Bistrampolio dvaro Koplytėlę, kurioje eksponuojamas kryžius, prie kurio 1918 m. mirė knygnešys Jurgis Bielinis. Panevėžio J. Miltinio teatro aktorius Albinas Kėleris pasidalino literatūriniais skaitymais apie Jurgio Bielinio gyvenimą ir sunkią knygnešio dalią. Popietę vainikavo Veronikos Povilionienės atliekamos lietuvių liaudies dainos, pritariant saksofono virtuozui Petrui Vyšniauskui.

 

VšĮ Bistrampolio dvaras jau ketvirtus metus įgyvendina  projektą “Lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapų Rusijoje - Krasnojarsko, Altajaus, Irkutsko, Buriatijos ir kt. kraštuose tvarkymas”  kartu su Rusijos lietuvių bendruomenėmis. Užsimezgęs gražus bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas leido atlikti visus numatytus darbus.

Projekto įgyvendinimo eigoje, kartu su Projekto partneriais (lietuvių bendruomenėmis Rusijoje) buvo sutvarkytos iš anksto suplanuotos ir numatytos tvarkyti kapavietės, pastatyti paminklai, kryžiai, aptvertos tvoros. Projekto partneriai: Irkutsko srities lietuvių kultūros centras „Švyturys“, Buriatijos lietuvių kultūros bendrija.

Sutvarkytos šios kapavietės:

Buriatijos kraštas –Čelutajaus 24 km., Verchnyj Narynas, Verchnij Kundulunas, Tibigutai, Zona, Staraja Brianė, Ėrija (Zaigrajevo rajonas).

Irkutsko kraštas –  Novostroika, Talnikiai, Svirskoje (Čeremchovo rajonas), Kočergatas, Taljanai, Nukutai, Taišetas, Sol Sibirskaja, Sujetichas.

Visuomeninės veiklos atsakaitos