Visuomeninė veikla

VšĮ Bistrampolio dvaras jau ketvirtus metus įgyvendina  projektą “Lietuvių tremtinių ir politinių kalinių kapų Rusijoje - Krasnojarsko, Altajaus, Irkutsko, Buriatijos ir kt. kraštuose tvarkymas”  kartu su Rusijos lietuvių bendruomenėmis. Užsimezgęs gražus bendradarbiavimas ir tarpusavio supratimas leido atlikti visus numatytus darbus.

Projekto įgyvendinimo eigoje, kartu su Projekto partneriais (lietuvių bendruomenėmis Rusijoje) buvo sutvarkytos iš anksto suplanuotos ir numatytos tvarkyti kapavietės, pastatyti paminklai, kryžiai, aptvertos tvoros. Projekto partneriai: Irkutsko srities lietuvių kultūros centras „Švyturys“, Buriatijos lietuvių kultūros bendrija.

Sutvarkytos šios kapavietės:

Buriatijos kraštas –Čelutajaus 24 km., Verchnyj Narynas, Verchnij Kundulunas, Tibigutai, Zona, Staraja Brianė, Ėrija (Zaigrajevo rajonas).

Irkutsko kraštas –  Novostroika, Talnikiai, Svirskoje (Čeremchovo rajonas), Kočergatas, Taljanai, Nukutai, Taišetas, Sol Sibirskaja, Sujetichas.

Visuomeninės veiklos atsakaitos